Cum se poate trata cancerul cu laptisor de matca
Cum se poate trata cancerul cu laptisor de matca

Există zeci de studii despre efectul lăptişorului de matcă în miere contra bolii canceroase, în dife­rite forme şi cu diferite localizări. S-a demon­strat ştiinţific şi o conlucrare foarte bună a trata­mentelor oncologice clasice cu acest produs api­col. De exem­plu, efectele adverse ale temozo­lomidei, medica­ment folosit între altele contra tumorilor la creier, sunt corectate de lăptişorul de matcă, fără a-i afecta în niciun fel eficienţa tera­peutică. Acest efect benefic este constatat şi în cazul altor citostatice (taxol, cisplatină etc.), dar şi al radio­te­rapiei folosite în cancer. Substanţa numită prescurtat 10-HDA (acidul 10-hidroxi-2-decenoic) din lăpti­şorul de matcă blochează vas­cula­rizarea tumorilor, împiedicând creşterea şi pro­liferarea acestora.

Efecte pozitive sunt obţinute în tumorile cu localizare cerebrală, bucală, gas­trică, intestinală, rec­tală, hepatică, testiculară, cervi­ca­lă, pulmonară etc. În cazul cancerului ma­mar, acţiu­nea protectivă a lăptişorului de matcă a fost consta­tată în cazul tumorilor potenţate de sub­stan­ţele hor­mo­nale artificiale, cum ar fi bisfenolul A conţinut în pet-uri şi ambalaje de plastic. Se reco­mandă trei cure pe an, cu o durată de 90 de zile fiecare, timp în care se consumă câte 2-3 lin­guriţe de lăptişor de matcă în miere pe zi. În tim­pul tra­tamentului, se va ţine, de preferinţă, un re­gim vege­tarian cu multe crudităţi, menit să pre­gătească şi să facă favorabil terenul pentru acţiu­nea antitumorală a preparatului.

 

 

 

 

 

© Copyright Stiri din Sanatate